Idea nášho klubu

Chceme prezentovať trocha iným spôsobom, ako je v našom meste zvykom…, dať nočnému životu novú masku, novú identitu… Chceme aby ľudia u nás mohli vyjadriť svoje pocity, nasadiť si škrabošku a riadne si vychutnať noc, tak ako si prajú oni, bez predsudkov, jednoducho, aby sa “mohli na niečo hrať“… Budú tomu prispôsobené aj priestory, dekorácie, naši resident dj’s budú hrať v maskách, a jeden z našich hlavných eventov bude mať názov Masquerade Ball (maškarný bál), kde bude ešte špeciálnejšia dekorácia + celý personál v maskách, a celý event bude mať dej, iný nádych, samozrejmosťou bude rozdávanie masiek našim návštevníkom free…

Tešíme sa na Vás už priatelia

IMG_9490web